Szolgáltatói Attitűd Fejlesztési Tréning (SZAFT)

A Cég munkatársai szolgáltatói szemléletének preventív és proaktív erősítése.
A Vállalat magatartási kódexében és vállalati értékekben megfogalmazottakkal összhangban a belső motiváció feltérképezése és kívánt viselkedésfajták elsajátítása.
Ügyfélszolgálati attitűd kondicionálásával olyan vásárlói (ügyfél) élmény megteremtése, amely a Szervezet iránti bizalmat tovább erősíti, növeli az elégedettséget és az elkötelezettséget. Ennek révén a program újabb ügyfél látogatásokat és vásárlásokat generálhat.


Reziliencia tréning

Speciális programunk a mentális- és érzelmi rugalmas alkalmazkodóképesség fejlesztését helyezi a középpontba. A tréning során a Szervezet munkatársai képessé válnak arra, hogy sikeresen alkalmazkodjanak az erőteljes és váratlan külső változásokhoz. A tréningen résztvevők megismerik és fejlesztik a személyes védőfaktoraikat, ezáltal a stressz- és bizonytalanság tűrésük megerősödik. Olyan technikákat és eszközöket adunk a munkatársak kezébe, amiket a hétköznapok kihívásaiban és a váratlan válsághelyzetekben is alkalmazni tudnak, így az új kihívásokra kreatívan és hatékonyan tudnak reagálni.


GRIT tréning

A szenvedély és kitartás, ami a siker mögött van.

Készségfejlesztő tréningünk kuriózum a tréningek kínálata között. Az szenvedély és a kitartás olyan képességek, amelyek önálló személyiségvonásként is számon vannak tartva. A kitartás (perzisztencia) alatt azt értjük, hogy egy személy fáradsága és frusztrációja ellenére mennyire képes kitartó lenni egy helyzetben. A magas perzisztenciával jellemezhető egyének szorgalmasak, állhatatosak és stabilabbak kedvezőtlen körülmények között is. Készek önként vállalkozni feladatok elvégzésére és képesek a fáradságra és frusztrációra személyes kihívásokként tekinteni. Nem adják fel könnyen, sőt a kritika és a hibáikkal való konfrontáció ösztönzi őket, hogy még keményebben küzdjenek. Programunk a tudatosságot, célmotivációt és a nézőpontváltást helyezi a középpontba. Arra tréningezzük a résztvevőinket, hogy egy kihívást öröm- és sikerforrások sorozataként éljenek meg, azáltal erősítsék a kitartásukat.


Asszertivitás tréning

Tréningünk olyan viselkedési és kommunikációs módszer elsajátítását teszi lehetővé, amely ötvözi az önérvényesítést és mások érdekeinek figyelembevételét. Ezáltal elősegíti az együttműködést és a szociális hatékonyságot. A tréning során elsajátított kommunikációs módszer bank szektorra történő adaptálásával a konfliktushelyzetek megoldása könnyebbé és hatékonyabbá válik a munkahelyen. Eredményeképpen a kollégák visszajelzés kezelése (visszajelzés adás és fogadás) is tudatosabbá válik. Ezzel a hatékony eszközzel a munkatársak saját közérzete és a körülöttük lévők közérzete is javulni fog, a munkahelyi wellbeing szintjük megnövekszik.

Akik bennünket választotak